Welkom

Info voor de jongere

Wat leuk dat je hier bent !

Als JONGERENCOACH wil ik graag naar jou luisteren vanuit een oprechte betrokkenheid en zonder te oordelen. Ik wil jou helpen met de worsteling(en) waar jij tegenaan loopt. Ik vertrek daarbij vanuit jouw talenten, jouw kwaliteiten en jouw dromen. Het is dus jouw input die steeds voorop staat: Waar wil jij naartoe ? Welke vaardigheden mis jij om dit te kunnen realiseren ? Samen stellen we een doel op en werken we een plan uit.

Ik begrijp dat je het als jongere vaak niet makkelijk hebt in onze complexe maatschappij. Iedereen mag dan wel zeggen dat je de schoonste tijd van je leven beleeft en nog geen echte zorgen aan je hoofd hebt maar dat zie jij helaas niet altijd zo.

Er is de druk van de sociale media (altijd maar bereikbaar zijn en er steeds op je best uitzien), je moet naar school gaan en goed studeren, je ervaart dat je ouders je vaak niet begrijpen, er is de groepsdruk van je vriendenkring (want je wil er bij horen) en dan zijn er op een gegeven moment ook nog die hormonen. Begrijpelijk toch dat jij niet altijd goed in je vel zit !

Ik ben er als coach om jou te steunen, om het beste uit jou te halen, om jou jouw kracht te laten pakken. En ik ben er voor jou tot wanneer je zelf weer verder kunt.

De inhoud van onze gesprekken is altijd vertrouwelijk. Deze zal enkel met jouw toestemming met je ouders besproken worden tenzij er ergens een gevaarsituatie zou kunnen zijn. In dat geval bespreken we samen hoe we dit aan je ouders kunnen vertellen.

Denk je nu ” Ja dit zou mij kunnen helpen ! “. Neem dan contact met me op. Jij kan zelf een afspraak met me maken ofwel kan dit via je ouders. Belangrijk is wel dat je ouders akkoord zijn dat we samen een traject starten. Een afspraak maken kan je door me te bellen of te mailen. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met jou op.


Info voor de ouders

Fijn jullie te mogen begroeten op mijn website.

Zowel in het lager onderwijs als het secundair onderwijs lopen jongeren wel eens tegen zaken aan zoals emoties, vriendschappen, invulling vrije tijd, explosief gedrag, etc . Specifiek in het secundair onderwijs komen daar nog andere issues bij. Denk maar aan de hogere druk vanuit de school, de veranderende gevoelens naar zichzelf en naar anderen, andere verwachtingen van thuis uit en/of vanuit de directe omgeving, de hormonen die parten spelen, … .

Uw zoon of dochter zoekt zijn/haar eigen plek en kan het hiermee wel eens moeilijk hebben. Het kan voor hen wel eens lastig communiceren zijn met hun ouders en dan kunnen gesprekken met een jongerencoach wellicht helpen.

Ik bied zowel individuele coaching als groepscoaching aan en ga daarbij steeds ervaringsgericht te werk. Samen met jullie zoon/dochter ga ik op zoek naar de basis van zijn/haar worsteling(en) en ik laat hem/haar dan ervaren wat mogelijke oplossingen, tactieken zouden kunnen zijn om hiermee om te gaan. Deze ervaringsgerichte benadering maakt dat de jongere echt in verbinding komt met zichzelf en leert luisteren naar zijn/haar innerlijke wijsheid. Enkel hierdoor kunnen opbouwende en blijvende veranderingen plaatsvinden. In tegenstelling met een psycholoog ga ik niet zitten roeren in de redenen of de achtergronden van de worstelingen. Als jongerencoach kijk ik niet naar het verleden maar wel naar de toekomst.