Individuele coaching

Dit is een 1 op 1 coaching.

Ik wil jongeren op een laagdrempelige manier helpen en hen coachen naar een krachtig zelfbeeld.

Voor wie ?

Ik richt me voornamelijk op de doelgroep 10- tot 18-jarigen die oa.

-(faal)angst ervaren

-weinig of geen zelfvertrouwen hebben

–in de knoop zitten met zichzelf

–moeite hebben om zich weerbaar op te stellen

–te maken hebben met een verlies

-rouwen

–een (v)echtscheiding meemaken van hun ouders

-pesten of gepest worden

–emotionele uitbarstingen ervaren (boosheid, verdriet, …)

–moeite hebben met sociale contacten

-last hebben met keuzes maken

-…

Vanuit mijn eigen ervaring wil ik jongeren de kracht van de natuur laten ervaren door hen te coachen tijdens een wandeling in de natuur. Wandelen is het ideale smeermiddel voor een goed gesprek. Omdat er niet perse oogcontact is, lukt praten makkelijker. Een gesprek over banale dingen kan een diepgaander gesprek uitlokken. In het bos, weg uit onze comfortzone alsook uit onze dagdagelijkse context, gaan we op zoek naar perspectieven voor de worsteling vertrekkende vanuit de kwaliteiten en de talenten van de jongere.

Elk coachtraject verloopt anders. Een traject volgens een vast recept werkt niet want iedere jongere is verschillend. Op basis van mijn waarnemen, mijn aanvoelen, een stuk theorie en mijn ingeving weet ik welke werkvorm het beste past en daar vertrouw ik dan op. Samen met de jongere werk ik een traject uit dat bestaat uit een aantal sessies. Hierbij kunnen verschillende werkvormen ingezet worden: gewone gesprekken, creatieve coaching, relaxatie technieken & ademhalingsoefeningen, visualisatietechnieken en allerlei spelactiviteiten.

Hoe verloopt een individueel coachtraject ?

1/ kennismakingsgesprek

Het coachtraject begint met een vrijblijvend en GRATIS kennismakingsgesprek (30 minuten) waarbij we proberen duidelijk te krijgen hoe ik als coach iets kan betekenen voor jou als jongere. Indien er een klik is en een verdere interesse tot een coachtraject dan plannen we een intake gesprek.

2/ Intake gesprek

Zowel de jongere als de ouders nemen deel aan dit gesprek. Dit gesprek duurt 1.5u en is betalend (*). Voorafgaand aan dit gesprek vraag ik jullie om een vragenlijst (intakeformulier) in te vullen en mij door te sturen. Tijdens het intake gesprek overlopen we deze vragen en spreken ze verder door. Ik verzamel zo de benodigde informatie om een ruim beeld te krijgen van de jongere . We bepalen samen de precieze hulpvraag van de jongere alsook welk het beste te volgen traject is dat we hiervoor kunnen uitstippelen. Op basis daarvan wordt ook het budget afgesproken.

Indien er beslist wordt om het coachtraject effectief op te starten, wordt dat traject in een coachovereenkomst uitgeschreven. Belangrijk voor de jongere is dat zijn/haar beide ouders achter de begeleiding staan dus beide ouders ondertekenen deze overeenkomst.

(*) Dit bedrag wordt bij effectieve opstart van een coachtraject terug in mindering gebracht.

3/ Eigenlijke coachtraject

Tijdens het intake gesprek maakten we afspraken over het te volgen traject. Het aantal sessies van dat traject alsook de frequentie van de sessies kan verschillen afhankelijk van de hulpvraag. Ook de duur van elke sessie kan variëren (1 tot 1.5u). Het coachtraject kent sowieso zowel tussentijdse evaluaties als een eindevaluatie. De data voor deze afstemmingen met de ouders werden ook tijdens het intake gesprek afgesproken en werden mee opgenomen in de overeenkomst. Op het einde van het traject kijken we samen hoever we staan in de beantwoording van de hulpvraag. Er kan dan beslist worden om het traject effectief af te sluiten of het nog te verlengen met enkele sessies.

Tijdens de eerste sessie besteden we veel aandacht aan het opbouwen van een vertrouwensband en het mekaar beter leren kennen.

De daarop volgende sessies wordt er steeds op maat gewerkt vertrekkende vanuit de belevingswereld van de jongere. Dit gebeurt op basis van mijn aanvoelen en mijn waarnemen. Samen zoeken we naar oplossingen voor de worsteling(en) van de jongere. De eigenwaarde van de jongere wordt hierbij versterkt en de nodige handvaten worden aangereikt.

Alles wat tussen mij en de coachee wordt besproken, blijft vertrouwelijk. De coachee en ikzelf stemmen altijd af wat we terugkoppelen naar de ouders tijdens de voorziene feedbackmomenten. Er zal globaal aan de ouders worden weergegeven wat er in de sessies is gedaan. Dit is belangrijk om de jongere een vertrouwde omgeving te kunnen bieden.

Verdere vragen hierover? Aarzel niet om mij te contacteren. Vragen staat vrij, toch !