Individuele coaching

Ik wil jongeren op een laagdrempelige manier helpen en hen coachen naar een krachtig zelfbeeld tijdens een 1 op 1 coaching.

Voor wie ?

10- tot 18-jarigen die oa.

-(faal)angst ervaren

–emotionele uitbarstingen ervaren (boosheid, verdriet, …)

–moeite hebben met sociale contacten

-last hebben met keuzes maken

-weinig of geen zelfvertrouwen hebben

–in de knoop zitten met zichzelf

–moeite hebben om zich weerbaar op te stellen

–te maken hebben met een verlies

-rouwen

–een (v)echtscheiding meemaken van hun ouders

-pesten of gepest worden

-…

Vanuit mijn eigen ervaring wil ik de kracht van de natuur laten ervaren door de jongere te coachen in de natuur. Wandelen is het ideale smeermiddel voor een goed gesprek. Omdat er niet perse oogcontact is, lukt praten makkelijker. In het bos, weg uit onze comfortzone alsook uit onze dagdagelijkse context, gaan we op zoek naar perspectieven voor de worsteling vertrekkende vanuit de kwaliteiten en de talenten van de jongere.

Elk coachtraject verloopt anders. Logisch want iedere jongere is verschillend. Op basis van mijn waarnemen, mijn aanvoelen, een stuk theorie en mijn ingeving weet ik welke werkvorm het beste past en daar vertrouw ik dan op. Samen met de jongere werk ik een traject uit dat bestaat uit een aantal sessies. Hierbij kunnen verschillende werkvormen ingezet worden: gewone gesprekken, creatieve coaching, relaxatie technieken & ademhalingsoefeningen, visualisatietechnieken en allerlei spelactiviteiten.

Hoe verloopt een individueel coachtraject ?

1/ kennismakingsgesprek

Het coachtraject begint met een vrijblijvend en GRATIS kennismakingsgesprek (30 minuten) waarbij we proberen duidelijk te krijgen hoe ik als coach iets kan betekenen. Indien er een klik is en een verdere interesse tot een coachtraject plannen we een intake gesprek.

2/ Intake gesprek

Zowel de jongere als de ouders nemen deel aan dit gesprek. Dit gesprek duurt 1.5u en is betalende (*). Voorafgaand aan dit gesprek vraag ik jullie om een vragenlijst (intakeformulier) in te vullen en mij te bezorgen. Tijdens het intake gesprek overlopen we de vragen en spreken ze verder door. Zo verzamel ik de benodigde informatie om een ruim beeld te krijgen van de jongere . We bepalen samen de precieze hulpvraag van de jongere alsook welk het beste te volgen traject is dat we hiervoor kunnen uitstippelen. Op basis daarvan wordt het budget afgesproken.

Na beslissing het coachtraject effectief op te starten, wordt dit traject in een coachovereenkomst uitgeschreven. Belangrijk voor de jongere is dat beide ouders achter de begeleiding staan en dus beiden ondertekenen deze.

(*) 75 euro. Dit bedrag wordt bij de effectieve opstart van het coachtraject terug in mindering gebracht.

3/ Eigenlijke coachtraject

Het aantal sessies alsook de frequenties ervan kunnen verschillen afhankelijk van de hulpvraag. Ook de duur van elke sessie kan wat verschillen (1 tot 1.5u). Het coachtraject voorziet zowel tussentijdse evaluaties als een eindevaluatie. De data voor de afstemmingen met de ouders worden tijdens het intake gesprek afgesproken en werden mee opgenomen in de overeenkomst. Op het einde van het traject kijken we samen hoever we staan in de beantwoording van de hulpvraag. Er kan dan beslist worden om het traject effectief af te sluiten of het alsnog te verlengen met enkele sessies.

Tijdens de eerste sessie besteed ik veel aandacht aan het opbouwen van een vertrouwensband met de jongere en het mekaar beter leren kennen.

In de daarop volgende sessies wordt er op maat gewerkt vertrekkende vanuit de belevingswereld van de jongere. Dit gebeurt op basis van mijn aanvoelen en mijn waarnemen. Samen zoeken we naar oplossingen voor de worsteling(en) van de jongere. De eigenwaarde van de jongere wordt hierbij versterkt en de nodige handvaten aangereikt.

Alles wat tussen mij en de jongere wordt besproken, blijft vertrouwelijk. Wij stemmen onderling af wat we terugkoppelen naar de ouders. Tijdens de voorziene feedbackmomenten zal er globaal naar hen worden weergegeven wat er in de sessies is gedaan. Dit is belangrijk om de jongere een vertrouwde omgeving te kunnen bieden.

Verdere vragen hierover? Aarzel niet om mij te contacteren. Vragen staat vrij, toch !