Individuele coaching

Ik wil jongeren op een laagdrempelige manier helpen en hen coachen naar een krachtig zelfbeeld.

individuele coaching in de natuur , stappen door het water

Voor wie?

Voor 10- tot 18-jarigen die 

(faal)angst ervaren

emotionele uitbarstingen kennen (boosheid, verdriet, …)

moeite hebben met sociale contacten

last hebben om keuzes te maken

weinig zelfvertrouwen hebben

in de knoop zitten met zichzelf

moeite hebben om zich weerbaar op te stellen

te maken hebben met een verlies

rouwen

een (v)echtscheiding meemaken van hun ouders

pesten of gepest worden

Vanuit mijn eigen ervaring wil ik de kracht van de natuur inzetten door de jongere te coachen al wandelende in het bos.

In de natuur, weg uit onze comfortzone en uit de dagdagelijkse context, gaan we vertrekkende vanuit de kwaliteiten en de talenten van de jongere met zijn/haar hulpvraag aan de slag.

Elk coachtraject verloopt anders. Dat is logisch want iedere jongere is verschillend. Op basis van mijn waarnemen & aanvoelen, een stuk theorie en mijn ingeving weet ik welke werkvorm het beste past en daar vertrouw ik dan op. Samen met de jongere werk ik een traject uit dat bestaat uit een aantal sessies. Daarbij worden verschillende werkvormen ingezet: gewone gesprekken, creatieve coaching, relaxatie & ademhalingstechnieken, visualisatieoefeningen en allerlei spelactiviteiten.

krachtbabbelwandeling jongere bij water

Hoe verloopt een coachtraject ?

1/ Kennismakingsgesprek

Alles begint met een vrijblijvend en GRATIS kennismakingsgesprek (30 minuten) waarbij we trachten duidelijk te krijgen hoe ik als coach iets kan betekenen.

Indien er een klik is en verdere interesse om samen een coachtraject op te starten, plannen we het intake gesprek.

familie opstelling met jongere
coaching meisje liggende in het gras

2/ Intake gesprek

Zowel de jongere als de ouders nemen deel aan dit gesprek. Dit gesprek duurt 1.5u en is betalende (*). Voorafgaand aan dit gesprek vullen jullie een vragenlijst (intakeformulier). Tijdens het intake gesprek overlopen we de vragen en spreken ze verder door. Zo verzamel ik de benodigde informatie om een ruim beeld te krijgen van de jongere . We bepalen samen de precieze hulpvraag van de jongere alsook welk het beste te volgen traject is dat we hiervoor kunnen uitstippelen. Op basis daarvan wordt het budget afgesproken. Het traject wordt uitgeschreven in een coachovereenkomst. Belangrijk hierbij voor de jongere is dat beide ouders achter de begeleiding staan en deze dus ondertekenen.

 

(*) 75 euro. Dit bedrag wordt bij de effectieve opstart van het coachtraject terug in mindering gebracht.

individuele coaching levenspad uittekenen en lopen

3/ Eigenlijke coachtraject

Het aantal sessies alsook de frequenties ervan kunnen verschillen afhankelijk van de hulpvraag. Ook de duur van elke sessie kan wat verschillen   (1 tot 1.5u). Gemiddeld duurt een traject een 3-tal maanden.

Zowel tussentijdse evaluaties als een eindevaluatie zijn voorzien. Op het einde van het traject kijken we samen hoever we staan in de beantwoording van de hulpvraag. Er kan dan beslist worden om het traject effectief af te sluiten of het alsnog te verlengen met enkele sessies.

Tijdens de eerste coachsessie besteed ik veel aandacht aan het opbouwen van een vertrouwensband met de jongere en het mekaar beter leren kennen.

In de daarop volgende sessies wordt er op maat gewerkt vertrekkende vanuit de belevingswereld van de jongere. Dit gebeurt op basis van mijn aanvoelen en mijn waarnemen. Samen zoeken we naar oplossingen voor de worsteling(en) van de jongere. De eigenwaarde van de jongere wordt hierbij versterkt en de nodige handvaten aangereikt.

Alles wat tussen mij en de jongere wordt besproken, blijft vertrouwelijk. Wij stemmen onderling af wat we terugkoppelen aan de ouders. Tijdens de voorziene feedbackmomenten zal er globaal naar hen worden weergegeven wat er in de sessies is gedaan. Dit is belangrijk om de jongere een vertrouwde omgeving te kunnen bieden.

Verdere vragen hierover? Aarzel niet om mij te contacteren. 

Vragen staat vrij, toch !

Peggy

0478/447346