Privacy en Cookies

Privacy is een hoog goed.

Ieder wil zelf kunnen beslissen wat er over hem of haar wordt gedeeld, en met wie hij of zij contact heeft.

Als u coachee bent bij PAKJEKRACHT  sla ik uw naam, adres en woonplaats op plus de informatie die ik nodig heb om professionele hulp te kunnen bieden. Deze informatie wordt mij onder andere door u bezorgd via het ingevulde intakeformulier. Ik bewaar deze gegevens – na afronding van het coachtraject – gedurende een jaar om zo nodig nog op terug te kunnen grijpen. Als er reden is om gegevens nog langer te bewaren zal ik dit altijd met de coachee/ouders overleggen.

Deze gegevens worden gebruikt om professioneel hulp te kunnen bieden, voor eventuele uitnodigingen voor andere activiteiten en voor de opmaak van administratieve documenten. 

PAKJEKRACHT bewaart uw persoonsgegevens, vermeld op het intakeformulier niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. Deze bewaarplicht wordt altijd bepaald in overeenstemming met het te bereiken doel. De facturen bewaren we bijvoorbeeld 7 jaar, omdat dit volgens de wet zo hoort. Uw gegevens worden bewaard in onze database en soms ook op papier. We zorgen er op alle mogelijke manieren voor dat de gegevens op papier en op onze computer niet toegankelijk zijn door derden.

PAKJEKRACHT verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Stel dat uw facturen niet betaald worden en wij juridische stappen dienen te zetten, dan zullen wij uw factuur en de persoonsgegevens waarover we beschikken, overmaken aan een raadsman en/of een incassobureau of deurwaarder.

Recht van inzage

U heeft steeds het recht om in te zien hoe wij uw gegevens verwerken. Uiteraard antwoorden we ook graag op al uw vragen. We ontvangen uw verzoek tot inzage graag per mail en bezorgen u dan een print-screen uit onze database. Dit kan met een eenvoudig mailtje naar peggy@pakjekracht.be

Recht op correctie

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. Dit kan met een eenvoudig mailtje naar mirjam@echtwijs.be .

Recht tot beperking

U heeft het recht om ons te vragen de verwerking van je gegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld op het moment dat u de juistheid van jouw gegevens betwist. Dan zullen wij tot we dit hebben uitgeklaard uw oude gegevens niet gebruiken in onze communicatie.

Recht tot overdraagbaarheid

U heeft het recht om ons schriftelijk te vragen uw gegevens of die van uw kind over te dragen. Mocht u ons verzoeken met een andere instantie (zoals de school bijvoorbeeld) contact op te nemen, dan zullen wij met hen de zorg rond uw zoon of dochter bespreken. Indien nodig kunnen wij aanvullende persoonsgegevens verstrekken aan deze instantie. De inhoud van coachsessies zal uiteraard nooit besproken worden.

Recht op verwijdering

U heeft het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens verwijderen uit onze database. Let wel: dit is niet altijd mogelijk. Stel dat er nog openstaande facturen zijn, dan hebben wij het recht uw gegevens niet te vergeten, omdat we ons kunnen beroepen op een wettelijke grondslag om je gegevens te bewaren. Dit voorbeeld is niet exhaustief.

Houd er ook rekening mee dat als u ons vraagt om uw gegevens te verwijderen, wij voor u minder snel en adequaat kunnen reageren bij een herhaalde coachvraag.

Bij de uitoefening van alle bovenstaande rechten zal PAKJEKRACHT zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen, op uw verzoek reageren. Ook bij mogelijke vragen rond ons privacy-beleid reageren we zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen op uw verzoek.

Verder wordt er door Google Analytics op mijn website cookies gebruikt. Dit is echter niet terug te leiden naar personen. Dit gaat puur om het kunnen analyseren van gebruik van mijn website. Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, zodat Google geen gegevens kan gebruiken. ‘Gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

En tot slot: Ik geef informatie over u, uw gezin of anderszins natuurlijk nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies

Op de website www.pakjekracht.be wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunt u herkend worden bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, kan dit door middel van een cookie onthouden worden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger gebruik van de website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Google Analytics

Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. PAKJEKRACHT heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social Media knoppen

Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Instagram en van LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen, die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Instagram, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Instagram, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de help-functie van uw browser.

Tot slot: Mocht er iets niet helemaal gaan zoals verwacht, stuur mij dan een mailtje.

Ik kijk dan wat ik er aan kan veranderen.

Peggy Peeters

Jongerencoach